Skip to main content

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Zalo Cloud Account (ZCA) là gì?

⚠Lưu ý: Kể từ ngày 01/06/2022, Zalo Business Account (ZBA) chính thức đổi tên thành Zalo Cloud Account (ZCA).

Zalo Cloud Account là gì ?

Zalo Cloud Account (ZCA) là công cụ quản lý số dư tiền để sử dụng tính năng tính phí của các tài khoản Zalo Official Account - Doanh Nghiệp (OA) và các ứng dụng ủy quyền của Doanh Nghiệp (App ID) như:

  • Mua Gói dịch vụ tài khoản OA xác thực (triển khai từ ngày 22/06/2022 theo Thông báo mới nhất)
  • Gửi tin Tư vấn, tin Giao dịch
  • Sử dụng dịch vụ Zalo Notification Service (ZNS) đến người dùng Zalo

Để tạo tài khoản ZCA account - anh/chị vui lòng truy cập link tại đây.

⚠ Lưu ý:

  • Tài khoản ZCA không phải là tài khoản để thanh toán các dịch vụ quảng cáo của Zalo Ads hay Zalo Shop.
  • Để tìm hiểu thêm về tài khoản thanh toán và các dịch vụ của Zalo Ads, vui lòng tham khảo tại đây.
  • Đối với Zalo Shop (cửa hàng), vui lòng tham khảo tại đây hoặc liên hệ email shop@zalo.me để được hỗ trợ.