Skip to main content

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Hướng dẫn tạo Zalo Cloud Account

⚠ Lưu ý: Kể từ ngày 01/06/2022, Zalo Business Account (ZBA) chính thức đổi tên thành Zalo Cloud Account (ZCA).

Zalo Cloud Account (ZCA) là công cụ quản lý số dư tiền để sử dụng tính năng tính phí của các tài khoản Zalo Official Account - Doanh Nghiệp (OA) và các ứng dụng ủy quyền của Doanh Nghiệp (App ID) như:

  • Mua Gói dịch vụ tài khoản OA xác thực (triển khai từ ngày 22/06/2022 theo Thông báo mới nhất)

  • Gửi tin Tư vấn, tin Giao dịch

  • Sử dụng dịch vụ Zalo Notification Service (ZNS) đến người dùng Zalo

Hướng dẫn tạo Zalo Cloud Account

⚠ Lưu ý: Chỉ có số điện thoại chưa sở hữu tài khoản ZCA (vai trò Quản trị viên cấp cao), mới có thể truy cập vào trang tạo tài khoản ZCA.

CÁCH 1: Tạo ZCA ngay tại trang quản lý OA

Bước 1: Truy cập trang Quản lý liên kết

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin để tạo ZCA

Người dùng cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc → Chọn Tạo và liên kết → Hệ thống thực hiện tạo và liên kết ZCA với OA.

CÁCH 2: Tạo ZCA ngay tại trang quản lý ZCA

Bước 1: Truy cập vào trang tạo tài khoản Zalo Cloud Account tại đây

Đăng nhập từ Zalo cá nhân và điền tên Zalo Cloud Account (Tên tài khoản nên là tên đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp.)

Bước 2: Điền thông tin doanh nghiệp

⚠ Lưu ý: Anh/chị cần điền đầy đủ và chính xác thông tin doanh nghiệp.

Bước 3: Kết nối với tài khoản Zalo OA của Doanh Nghiệp

⚠ Lưu ý: Tài khoản Zalo OA phải xác thực mới có thể kết nối

Bước 4: Kết nối với ứng dụng

Lưu ý: Trong trường hợp anh/chị chưa có Ứng dụng, chọn “Tạo ứng dụng” hệ thống sẽ tạo 1 ứng dụng dưới tên ZCA của anh/chị. Anh/chị có thể bỏ qua bằng cách nhấn "Tiếp tục" nếu không có nhu cầu liên kết ứng dụng.

Trường hợp anh/chị đã có ứng dụng, chọn Kết nốiTiếp tục

Bước 5: Đọc và đồng ý với Quyền riêng tư & Điều khoản

Bước 6: Hoàn thành

⚠ Lưu ý: Tài khoản ZCA không phải là tài khoản để thanh toán các dịch vụ quảng cáo của Zalo Ads hay Zalo Shop._

  • Để tìm hiểu thêm về tài khoản thanh toán và các dịch vụ của Zalo Ads, anh/chị vui lòng tham khảo tại đây.
  • Đối với Zalo Shop (cửa hàng), vui lòng tham khảo tại đây hoặc liên hệ email shop@zalo.me để được hỗ trợ.

---------------------------------------

Trong trường hợp cần hỗ trợ, anh/chị vui lòng gửi email về oa@zalo.me:

- Tiêu đề : [Hỗ trợ tài khoản ZCA] - [Tên Doanh Nghiệp] - OA ID

- Nội dung: Mô tả rõ vấn đề cần hỗ trợ và đính kèm hình ảnh (nếu có).