Skip to main content

CHÍNH SÁCH

Quy định về đặt tên OA

Tên OA doanh nghiệp được đặt theo mối liên hệ với doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh và không vi phạm Chính sách của Zalo.

1. Định dạng tên OA 

  • Tên OA cần được đặt theo định dạng sau: Tên OA = [Tiền tố] + Tên chính + [Hậu tố]

  • Tên chính bắt buộc phải là 1 trong 3 loại tên sau:

  1. Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD);
  2. Tên nhãn hiệu/ thương hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ (ví dụ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) từ Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam;
  3. Tên giao dịch khác là tên của loại hình dịch vụ, sản phẩm, dự án mà doanh nghiệp hoặc HKD đang kinh doanh, và không thuộc 2 cách đặt tên trên.
  • Tiền tố & hậu tố: Là các từ ngữ bổ sung thêm để làm rõ loại hình doanh nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, sản phẩm, chi nhánh.

Vui lòng đặt tên OA đúng hướng dẫn trên để thuận tiện cho việc lựa chọn cách xác thực OA theo Hướng dẫn tại đây.

2. Quy định khác về tên OA

Lưu ý:

  • Nếu tên OA chứa các ký tự đặc biệt do đặt theo tên doanh nghiệp/ HKD hoặc tên thương hiệu/ nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ (ví dụ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) từ Cục Sở Hữu Trí Tuệ, vui lòng gửi kèm giấy tờ xác thực để được sử dụng tên OA này;
  • Nếu tên OA đặt theo tên website/ tên miền phải đặt theo đầy đủ địa chỉ tên miền viết liềnkhông gồm ký tự đặc biệt (ví dụ: "ABCvn", "ABCcomvn").

Sau khi đăng ký, OA đã tạo sẽ ở trạng thái Đang chờ duyệt. Trong quá trình duyệt,BQT Zalo OA có thể yêu cầu bạn bổ sung thêm tiền tố & hậu tố để làm rõ tên hoặc yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ để xác minh thông tin đăng ký OA.

----------------------------

Nếu có thắc mắc khác, vui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat với BQT ZOA để được phản hồi sớm nhất.