Skip to main content

CHÍNH SÁCH

Quy định về việc khóa Official Account (gọi tắt là OA)

Ban quản trị Zalo Official (BQT Zalo OA) sẽ tiến hành ngưng cung cấp dịch vụ cho Quý đối tác (là doanh nghiệp chủ quản hoặc đơn vị chủ quản của tài khoản OA) nếu không tuân thủ quy định hoặc có các hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng cuối.

 • OA có các hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh bị cấm theo quy định của pháp luật.
 • OA truyền đạt các nội dung bị cấm theo quy định của pháp luật.
 • Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật.
 • OA không gửi đầy đủ thông tin xác thực theo yêu cầu. 
 • OA truyền đạt thông tin sai lệch, không rõ ràng, nội dung có dấu hiệu lừa đảo. 
 • OA vi phạm các quy định trong việc đăng, truyền tải nội dung và trong tương tác giao tiếp với người dùng.
 • OA đang trong trường hợp giải quyết khiếu nại và tranh chấp hoặc trong quá trình xử lý vấn đề tranh chấp thương hiệu.
 • OA không hoạt động và tương tác với người dùng cuối quan tâm trong thời gian 180 ngày.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc vi phạm được xác định, tuỳ theo tính chất nghiêm trọng của vi phạm, BQT Zalo OA sẽ triển khai các mức xử lý như sau:

 • Mức độ 1: Gửi cảnh báo tới Quý đối tác hoặc Quản trị viên của OA bằng văn bản/ email/ thông báo tin nhắn từ tài khoản “Zalo Offcial Account” để yêu cầu phối hợp rà soát, kiểm tra và khắc phục.
 • Mức độ 2: Ngừng cung cấp dịch vụ. OA có thể bị hạn chế sử dụng một hoặc toàn bộ các tính năng, dịch vụ của Zalo Official Account. 
 • Mức độ 3: Vô hiệu hóa OA trong thời gian 2 tuần, 4 tuần hoặc vĩnh viễn tùy vào mức độ nghiêm trọng. 
 • Mức độ 4: Hạn chế Quý đối tác với tất cả các dịch vụ của Zalo Official Account (đối với các OA khác thuộc cùng một doanh nghiệp chủ quản hoặc đơn vị chủ quản). 

Nếu có thắc mắc khác, vui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat với BQT Zalo OA Doanh nghiệp để được phản hồi sớm nhất.