Skip to main content

CHÍNH SÁCH

Quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản OA

Zalo Official Account là tài khoản xác thực của doanh nghiệp trên nền tảng Zalo nhằm cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp kết nối và tương tác với người dùng Zalo.

Sau đây là các quy định về việc đăng ký, xác thực và sử dụng tài khoản Zalo Official Account (sau đây được nhắc đến dưới dạng viết tắt là: OA/ZOA/Zalo OA).

⚠ Lưu ý: Quý Doanh nghiệp vui lòng đọc kỹ các điều khoản trong Quy định này. Bằng cách đăng ký và sử dụng tài khoản OA, Quý Doanh nghiệp đồng ý rằng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản được đề cập trong Quy định này. Quý Doanh nghiệp đồng thời đồng ý và xác nhận sẽ tuân thủ đối với các Quy định và Chính sách liên quan được đề cập tại các điều khoản trong Quy định này.

1) Quy định về tên

Tên OA cần được đặt theo định dạng sau: Tên OA = [Tiền tố] + [Tên chính] + [Hậu tố]
Tên chính bắt buộc phải là 1 trong 3 loại tên sau:

 1. Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy ĐKKD);
 2. Tên nhãn hiệu/ thương hiệu đã được chấp nhận bởi Cục Sở hữu trí tuệ;
 3. Tên giao dịch khác là tên của loại hình dịch vụ, sản phẩm, dự án của doanh nghiệp hoặc HKD, và không thuộc 2 cách đặt tên trên.

Tiền tố & hậu tố: Là các từ ngữ bổ sung thêm để làm rõ loại hình doanh nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, sản phẩm, chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Chi tiết tham khảo tại đây.

2) Quy định về hình ảnh

Hình ảnh đăng ký tài khoản OA, bao gồm:

 • Ảnh đại diện: Là logo chính thức chính thức, bảng hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Kích thước tối thiểu là 240x240px (png, jpg). Dung lượng tối đa 15MB.

 • Ảnh bìa: Là hình ảnh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của tài khoản OA. Kích thước tối thiểu là 320x180px (png, jpg). Dung lượng tối đa 15MB.
  Chi tiết tham khảo tại đây.

3) Quy định về thông tin giới thiệu

Thông tin giới thiệu của tài khoản là các thông tin liên quan đến doanh nghiệp/ hộ kinh doanh/ thương hiệu như thông tin thành lập/ cơ cấu hoạt động, sản phẩm, dịch vụ, dự án. Chi tiết tham khảo tại đây.

4) Quy trình xác thực tài khoản OA

 • Sau khi tạo tài khoản, Quản trị viên tài khoản OA (admin OA) cần nộp bộ hồ sơ xác thực trong 14 ngày để xác thực tài khoản và bắt đầu sử dụng tính năng. Quản trị viên sẽ nhận được thông báo kết quả xác thực thông qua tài khoản OA Zalo Official Account trong vòng 2-3 ngày làm việc, sau khi nộp bộ hồ sơ;

 • Quý Doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin và các giấy tờ trong bộ hồ sơ xác thực tài khoản OA một cách đầy đủ, chính xác, hợp pháp và đúng sự thật. Trong trường hợp có bất kỳ thông tin sai lệch nào, Quý Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm;

 • Ngoài ra, trong quá trình Quý Doanh nghiệp sử dụng tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu gửi lại hồ sơ xác thực hoặc gửi bổ sung thêm giấy tờ khác.

 • Khi tài khoản OA tạo mới bị từ chối xác thực sẽ được phép chỉnh sửa thông tin đăng ký cho phù hợp và nộp lại bộ hồ sơ xác thực. Sau 14 ngày nếu tài khoản OA không nộp lại bộ hồ sơ xác thực, tài khoản sẽ tự động bị khóa vĩnh viễn;

 • Tham khảo Quy định xác thực tài khoản chi tiết tại đây

5) Quy định về cập nhật thông tin

 • Thông tin tài khoản, bao gồm: tên, thông tin giới thiệu, hình ảnh (ảnh bìa, ảnh đại diện), URL tùy biến (đường dẫn OA) sẽ được kiểm duyệt mỗi khi chỉnh sửa;

 • Thông tin doanh nghiệp sẽ được kiểm duyệt cùng với hồ sơ xác thực.

6) Quy định về nội dung truyền đạt thông qua tài khoản OA

Quý Doanh nghiệp là doanh nghiệp chủ quản hoặc đơn vị chủ quản của tài khoản OA chịu trách nhiệm quản lý tất cả các nội dung truyền đạt thông qua tài khoản tới người dùng cuối.

 • Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam thể hiện đúng chủ quyền quốc gia;

 • Không cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật;

 • Không sử dụng hình ảnh rùng rợn, phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam;

 • Không sử dụng hình ảnh về hút thuốc, sử dụng ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần và các nội dung truyền bá tệ nạn xã hội khác;

 • Không có các nội dung mê tín dị đoan;

 • Không cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

 • Không đăng, phát các tác phẩm vi phạm bản quyền/ đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 • Không tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

 • Không tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân trong nước và các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động; không phù hợp với lợi ích đất nước;

 • Không xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc;

 • Không truyền đạt các nội dung khác bị cấm theo quy định của pháp luật;

 • Tuân thủ các quy định của nền tảng Zalo, các quy định của Zalo Official Account và các chính sách liên quan khác.

7) Quy định về khóa tài khoản Zalo Official Account

Chúng tôi sẽ tiến hành ngưng cung cấp dịch vụ hoặc một phần dịch vụ đối với Quý Doanh nghiệp không tuân thủ quy định hoặc có các hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng cuối.

Chi tiết Quy định về khóa tài khoản tham khảo tại đây.

-------------------

Nếu có thắc mắc khác, vui lòng cung cấp OA ID (lấy tại đây) và gửi email hoặc chat với chúng tôi để được phản hồi sớm nhất.