Skip to main content

CHÍNH SÁCH

Quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản OA

Định nghĩa các loại tài khoản Zalo Official Account (OA)

 • OA Doanh nghiệp: dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thương hiệu để kết nối và tương tác với người dùng Zalo.
 • OA Nội dung: dành cho cơ quan báo chí, nghệ sĩ, ca sĩ.
 • OA Cơ quan nhà nước: dành cho các cơ quan nhà nước và tổ chức nhà nước.

⚠ Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ các điều khoản trong Quy định này. Bằng cách đăng ký và sử dụng tài khoản Zalo Official Account (gọi tắt là OA), Quý đối tác đồng ý rằng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản được đề cập trong Quy định này. Quý đối tác đồng thời đồng ý và xác nhận sẽ tuân thủ đối với các Quy định và Chính sách liên quan được đề cập tại các điều khoản trong Quy định này.

1) Quy định về tên OA: 

Tên OA cần được đặt theo định dạng sau: Tên OA = [Tiền tố] + [Tên chính] + [Hậu tố]
Tên chính bắt buộc phải là 1 trong 3 loại tên sau:

 1. Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD); 
 2. Tên nhãn hiệu/ thương hiệu đã được chấp nhận bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ;
 3. Tên giao dịch khác là tên của loại hình dịch vụ, sản phẩm, dự án của doanh nghiệp hoặc HKD, và không thuộc 2 cách đặt tên trên.

Tiền tố & hậu tố: Là các từ ngữ bổ sung thêm để làm rõ loại hình doanh nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, sản phẩm, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.  
Chi tiết tham khảo tại đây

2) Quy định về hình ảnh OA:

 • Ảnh đại diện: Là logo chính thức chính thức, bảng hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Kích thước tối thiểu là 240x240px (png, jpg). Dung lượng tối đa 15MB.
 • Ảnh bìa: Là hình ảnh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của OA. Kích thước tối thiểu là 320x180px (png, jpg). Dung lượng tối đa 15MB.
  Chi tiết tham khảo tại đây.

3) Quy định về thông tin giới thiệu OA: 

Là các thông tin liên quan đến doanh nghiệp/ hộ kinh doanh/ thương hiệu như thông tin thành lập/ cơ cấu hoạt động, sản phẩm, dịch vụ, dự án. Chi tiết tham khảo tại đây

4) Quy trình xác thực tài khoản OA:

 • Sau khi tạo OA, Quản trị viên sẽ nhận được thông báo thời gian duyệt và kết quả xác thực OA từ tài  "Zalo Official Account" trong vòng 2-3 ngày làm việc; 

 • Khi OA bị từ chối xác thực sẽ được hỗ trợ 01 lần cập nhật thông tin cho phù hợp. Sau 14 ngày nếu OA vẫn chưa cập nhật thông tin, OA sẽ tự động bị khóa vĩnh viễn;

 • Ban quản trị Zalo Offcial Account (BQT Zalo OA) có quyền yêu cầu xác thực tài khoản trước khi được hoạt động đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm (tín dụng, chứng khoán, dịch vụ thanh toán, cầm đồ, …); một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Cơ quan Nhà nước hoặc sử dụng các tên thương hiệu đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng.

5) Quy định về cập nhật thông tin OA:

 • Các thông tin về: tên, thông tin giới thiệu, hình ảnh (ảnh bìa, ảnh đại diện) sẽ do BQT Zalo OA kiểm duyệt mỗi lần OA đăng ký thay đổi; 
 • BQT Zalo OA không hỗ trợ duyệt cho những OA thay đổi chức năng từ loại tài khoản khác (Nội dung hoặc Cơ quan nhà nước) sang Doanh nghiệp và ngược lại.

6) Quy định về nội dung truyền đạt thông qua tài khoản OA:

Quý đối tác là doanh nghiệp chủ quản hoặc đơn vị chủ quản của tài khoản OA chịu trách nhiệm quản lý tất cả các nội dung truyền đạt thông qua tài khoản OA tới người dùng cuối.

 • Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam thể hiện đúng chủ quyền quốc gia;
 • Không cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật;
 • Không sử dụng hình ảnh rùng rợn, phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam;
 • Không sử dụng hình ảnh về hút thuốc, sử dụng ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần và các nội dung truyền bá tệ nạn xã hội khác;
 • Không có các nội dung mê tín dị đoan;
 • Không cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
 • Không đăng, phát các tác phẩm vi phạm bản quyền/ đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
 • Không tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân trong nước và các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động; không phù hợp với lợi ích đất nước; 
 • Không xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; 
  Không truyền đạt các nội dung khác bị cấm theo quy định của pháp luật;
 • Tuân thủ các quy định của nền tảng Zalo, các quy định của Zalo Official Account và các chính sách liên quan khác.

7) Quy định về khóa tài khoản Zalo Official Account:

BQT Zalo OA sẽ tiến hành ngưng cung cấp dịch vụ cho Quý đối tác nếu không tuân thủ quy định hoặc có các hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng cuối.

Chi tiết Quy định về khóa tài khoản tại đây.

Nếu có thắc mắc khác, vui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat với BQT Zalo OA Doanh nghiệp để được phản hồi sớm nhất.