Skip to main content

CHÍNH SÁCH

Quy định về thông tin giới thiệu và hình ảnh OA

Bài viết gồm 2 quy định:

  • Quy định về thông tin giới thiệu; và
  • Quy định về hình ảnh (đại diện, ảnh bìa).

Quản trị viên OA cần tham khảo chi tiết, để thực hiện chỉnh sửa/ tạo mới OA theo chính sách.

1. Quy định về thông tin giới thiệu

Thông tin giới thiệu về tài khoản Official Account Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định sau:

⚠ Lưu ý:

Đối với các OA kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm:

  • Thông tin giới thiệu không được chứa các từ ngữ cấm trong ngành hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm như (điều trị, trị, sinh lý, chữa, thuốc, thầy, bác sĩ..), các từ ngữ thể hiện sự cam kết không có kiểm chứng như cam kết hết bệnh, cam kết khỏi bệnh 100%,v.v.

2. Quy định về hình ảnh (ảnh đại diện, ảnh bìa)

Hình ảnh (ảnh đại diện, ảnh bìa) của tài khoản Official Account Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định sau:

⚠ Lưu ý:

  • Tên doanh nghiệp/ hộ kinh doanh trên bảng hiệu/ logo phải giống với tên của doanh nghiệp/ hộ kinh doanh; hoặc Hình ảnh sản phẩm, dịch vụ phải là sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh.
  • BQT Zalo OA có quyền gỡ hình ảnh đại diện/ ảnh bìa của OA nếu có tranh chấp, khiếu nại về bản quyền.

----------------------------

Nếu có thắc mắc khác, vui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat với BQT ZOA để được phản hồi sớm nhất.