Skip to main content

CHÍNH SÁCH

Chính sách xử lý tranh chấp thương hiệu

1. Điều kiện áp dụng

Nếu bạn cho rằng có tài khoản Zalo Official Account (OA) đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà bạn đang sở hữu hoặc đang đại diện, bạn có thể gửi yêu cầu đến chúng tôi để khiếu nại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến khích bạn chủ động giải quyết tranh chấp với tài khoản OA vi phạm.

2. Quy trình gửi khiếu nại

Để khiếu nại, bạn vui lòng gửi thông tin đến BQT Zalo OA qua email theo mẫu sau:

Tên email: KN_[Tên doanh nghiệp/ thương hiệu]

Nội dung email gồm:

 • Thông tin người gửi yêu cầu: Tên cá nhân/ Người đại diện doanh nghiệp
 • Các giấy tờ liên quan đến tên doanh nghiệp/ thương hiệu mà bạn đang sở hữu/ đại diện. Bao gồm nhưng không giới hạn các giấy tờ sau:
  • CMND/ CCCD/ Passport của người đại diện pháp luật; hoặc giấy ủy quyền từ doanh nghiệp; hoặc công văn xác thực (dành cho doanh nghiệp/thương hiệu đã có OA - Công văn xác thực theo mẫu tải tại đây)
  • Giấy đăng ký kinh doanh.
  • Giấy chứng nhận sở hữu thương hiệu/ bản quyền hoặc các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh quyền sở hữu/ đại diện.
 • Thông tin tài khoản vi phạm
  • Tên OA
  • Nội dung vi phạm
  • Hình ảnh đính kèm có chứa nội dung xâm phạm

Khi nhận được khiếu nại từ bạn, BQT Zalo OA sẽ tiến hành xác minh và giải quyết. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn và yêu cầu bổ sung thêm các thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến khích bạn chủ động giải quyết tranh chấp với tài khoản OA vi phạm và cập nhật cho chúng tôi kết quả hoặc rút yêu cầu khiếu nại (nếu có).

Trong quá trình xác minh, chúng tôi có thể tắt dấu tick xác thực đối với các tài khoản liên quan. Sau khi xem xét các thông tin cần thiết, tài khoản OA được xác nhận là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị khóa hoặc bị xóa, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, trong quá trình kiểm duyệt, BQT Zalo OA có quyền từ chối hỗ trợ các yêu cầu thay đổi thông tin để thực hiện xác thực lại tài khoản.

3. Khiếu nại về kết quả xử lý

Nếu tin rằng kết quả xác minh từ BQT Zalo OA là chưa thỏa đáng, bạn có thể phản hồi đến chúng tôi qua email.