Skip to main content

CHÍNH SÁCH

Chính sách xử lý tranh chấp thương hiệu

Quý Doanh nghiệp là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan, khi phát hiện hoặc xác định Tài khoản OA khác đang có dấu hiệu xâm phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Quý Doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu đến chúng tôi để khiếu nại.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến khích Quý Doanh nghiệp chủ động giải quyết tranh chấp với doanh nghiệp hoặc đơn vị chủ quản của tài khoản OA đang có dấu hiệu vi phạm.

1. Quy trình tiếp nhận khiếu nại

Để khiếu nại, doanh nghiệp vui lòng gửi thông tin đến chúng tôi qua email theo mẫu sau:

Tên email: KN_[Tên doanh nghiệp/ thương hiệu]

Nội dung email gồm:

 • Thông tin người gửi yêu cầu: Tên, chức vụ và số điện thoại, email liên hệ

 • Các giấy tờ của doanh nghiệp và thương hiệu mà doanh nghiệp đang sở hữu hoặc đại diện:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh (giấy ĐKKD);
  • CMND/ CCCD/ Passport của người đại diện pháp luật;
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ liên quan;
  • Hoặc các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh quyền sở hữu.
 • Công văn khiếu nại (có chữ ký và dấu mộc doanh nghiệp), trong đó bao gồm các thông tin sau:

  • Thông tin doanh nghiệp
  • Thông tin về tài khoản có dấu hiệu vi phạm, đính kèm hình ảnh, nội dung vi phạm
 • Giấy ủy quyền thực hiện khiếu nại tranh chấp (nếu có)

Quý Doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin và các giấy tờ khiếu nại một cách đầy đủ, chính xác, hợp pháp và đúng sự thực. Trong trường hợp có bất kỳ thông tin sai lệch nào, Quý Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

2. Quy trình xác minh, xử lý

Khi nhận được khiếu nại từ doanh nghiệp, dựa trên những căn cứ và tài liệu được cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh và xử lý. Trong quá trình xác minh, chúng tôi có thể liên hệ với doanh nghiệp và yêu cầu bổ sung hồ sơ khiếu nại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến khích doanh nghiệp chủ động giải quyết tranh chấp với tài khoản OA vi phạm và cập nhật cho chúng tôi kết quả hoặc rút yêu cầu khiếu nại (nếu có).

Đối với tài khoản OA liên quan đang bị khiếu nại, chúng tôi có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vu hoặc tạm khóa trong quá trình xác minh, xử lý.

Sau khi xem xét các thông tin cần thiết và xác định có các yếu tố xâm phạm dựa trên Luật Sở hữu trí tuệ, tài khoản bị khiếu nại có thể bị khóa hoặc bị xóa, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Nếu cho rằng kết quả xác minh từ chúng tôi là chưa thỏa đáng, Quý Doanh nghiệp có thể phản hồi đến chúng tôi qua email.

-------------------

Nếu có thắc mắc khác, vui lòng cung cấp OA ID (lấy tại đây) và gửi email hoặc chat với chúng tôi để được phản hồi sớm nhất.