Skip to main content

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Xác thực tài khoản Official Account Doanh nghiệp

Quy định chung về hồ sơ xác thực OA 

Giấy tờ xác thực phụ thuộc vào cách đặt Tên OA doanh nghiệp/ hộ kinh doanh sẽ phù hợp với 1 trong 3 phương án xác thực. Nhấn vào đây để tham khảo thông tin & chuẩn bị các giấy tờ hợp lệ để xác thực OA.

Hướng dẫn thao tác gửi hồ sơ xác thực OA 

Quy trình nộp và xử lý hồ sơ xác thực sẽ được thực hiện theo trình tự dưới đây:

Bước 1: Đăng ký/ Đăng nhập vào tài khoản Zalo Official Account doanh nghiệp .

1.1 Truy cập đường dẫn http://oa.zalo.me/manage  Chọn OA cần xác thực.

1.2 Chọn mục Quản lýQuản lý tài khoản→ chọn tiếp Xác thực OA.

Bước 2: Cung cấp tài liệu xác thực

Dựa trên mối liên hệ giữa tên OA và tên đăng ký của Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh (HKD), vui lòng lựa chọn 1 trong 3 phương án xác thực sau và gửi đến Ban quản trị Zalo Official Account (BQT ZOA) bộ hồ sơ xác thực OA phù hợp:

[Công văn xác thực theo mẫu tải tại đây]

PHƯƠNG ÁN 1: Xác thực theo tên đăng ký doanh nghiệp/ HKD với bộ hồ sơ 1A hoặc 1B khi tên OA được đặt theo tên của Doanh nghiệp hoặc HKD trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây để gửi hồ sơ xác thực hợp lệ.

PHƯƠNG ÁN 2: Xác thực theo tên thương hiệu với bộ hồ sơ 2A hoặc 2B khi tên OA là tên thương hiệu/ nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Yếu tố xác minh tên thương hiệu/ nhãn hiệu là giấy tờ chứng minh được tính hợp pháp của Doanh nghiệp/HKD đăng ký OA trong việc sở hữu hoặc được quyền sử dụng thương hiệu/nhãn hiệu đã được đăng ký trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Pháp luật.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây để gửi hồ sơ xác thực hợp lệ.

PHƯƠNG ÁN 3: Xác thực theo tên giao dịch với bộ hồ sơ 3A hoặc 3B khi tên OA là tên giao dịch khác (không thuộc 2 cách trên).

Tên giao dịch khác có thể hiểu là tên của loại hình dịch vụ, sản phẩm, dự án, chương trình mà doanh nghiệp hoặc HKD đang kinh doanh/ triển khai và khác với tên của doanh nghiệp/HKD.

Yếu tố xác minh tên giao dịch khác là các giấy tờ hoặc thông tin để xác định mối liên hệ giữa tên OA (là tên giao dịch khác) với doanh nghiệp hoặc HKD.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây để gửi hồ sơ xác thực hợp lệ.

Bước 3: Điền thông tin

Sau khi thao tác Bắt đầu xác thực  Chọn tài liệu nhấn chọn Tiếp tục. Trên màn hình sẽ xuất hiện bảng thông tin (với nội dung như hình bên dưới). Quản trị viên OA tiến hành điền “Thông tin doanh nghiệp”, cuối cùng nhấn chọn "Xác thực ngay" để gửi bộ hồ sơ đến BQT Zalo OA.

Lưu ý:

  • Vui lòng điền thông tin doanh nghiệp tương ứng với thông tin thể hiện trên Giấy Đăng ký kinh doanh đã tải lên.
  • Admin OA kiểm tra thông tin được điền chính xác để quá trình xác thực tài khoản OA được nhanh chóng.

Bước 4: Theo dõi kết quả

  • BQT Zalo OA sẽ xét duyệt yêu cầu xác thực OA theo quy trình và chính sách trong vòng 7 ngày làm việc, tuy nhiên trong một số trường hợp, có thể mất nhiều thời gian hơn;
  • Trong quá trình xét duyệt, BQT Zalo OA có thể yêu cầu OA cung cấp thêm thông tin hoặc các giấy tờ khác với mục đích đảm bảo Doanh nghiệp/HKD đã đăng ký thành lập và đang hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Bước 5: Nhận kết quả

Kết quả xét duyệt xác thực sẽ được gửi tin nhắn thông báo đến Quản trị viên của OA và thông báo mục “Tin nhắn hệ thống” trên trang admin OA tại đây

Các bước cần thực hiện nếu OA bị từ chối xác thực

  • Quản trị viên của OA đọc kĩ phản hồi trong tin nhắn từ BQT Zalo OA để thực hiện xác thực lại bằng cách cung cấp lại Bộ hồ sơ xác thực, bao gồm: toàn bộ giấy tờ xác thực đã gửi trước đó cùng với giấy tờ/ thông tin được yêu cầu bổ sung thêm;
  • Nếu có thắc mắc khác hoặc khiếu nại, vui lòng gửi email đến oa@zalo.me để được giải đáp.