Skip to main content

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Giấy tờ xác thực OA doanh nghiệp

Dựa trên mối liên hệ giữa tên OA và tên đăng ký của Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh (HKD), vui lòng lựa chọn 1 trong 3 cách xác thực sau và gửi đến Ban quản trị Zalo Official Account (BQT ZOA) bộ hồ sơ xác thực OA phù hợp:

[Công văn xác thực theo mẫu tải tại đây]

Hướng dẫn chi tiết cho từng cách xác thực

[Vui lòng nhấn vào từng tiêu để để được chuyển tiếp tới trang hướng dẫn chi tiết]

Cách 1: Xác thực khi tên OA đặt theo tên Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh

Cách 2: Xác thực khi tên OA là tên thương hiệu, nhãn hiệu do Cục Sở hữu Trí tuệ chứng nhận

Cách 3: Xác thực khi tên OA là tên giao dịch khác

Chính sách và quy trình duyệt xác thực OA

Quy trình xét duyệt xác thực OA:

  • BQT ZOA sẽ xét duyệt yêu cầu xác thực OA theo quy trình và chính sách của BQT ZOA trong vòng 7 ngày làm việc, tuy nhiên trong một số trường hợp, có thể mất nhiều thời gian hơn;
  • Trong quá trình xét duyệt, BQT ZOA có thể yêu cầu OA cung cấp thêm thông tin hoặc các giấy tờ khác với mục đích đảm bảo Doanh nghiệp/HKD đã đăng ký thành lập và đang hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Kết quả xét duyệt xác thực sẽ được gửi tin nhắn thông báo đến Quản trị viên của OA và thông báo tại biểu tượng 🔔 → mục “Tin nhắn hệ thống” trên trang admin OA tại đây.

Các bước cần thực hiện nếu OA bị từ chối xác thực:

  • Quản trị viên của OA đọc kĩ phản hồi trong tin nhắn từ BQT Zalo OA để thực hiện xác thực lại bằng cách cung cấp lại Bộ hồ sơ xác thực, bao gồm: toàn bộ giấy tờ xác thực đã gửi trước đó cùng với giấy tờ/ thông tin được yêu cầu bổ sung thêm.

----------------------------------------

Nếu có thắc mắc khác hoặc khiếu nại, vui lòng gửi email đến oa@zalo.me để được giải đáp.