Skip to main content

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Xử lý hồ sơ bị từ chối

Dựa trên mối liên hệ giữa tên OAtên đăng ký của Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh (HKD), quản trị viên OA (QTV) lựa chọn 1 trong 3 cách xác thực và gửi hồ sơ xác thực, kèm thông tin lên hệ thống tại đây.

Ban quản trị Zalo Official Account (BQT Zalo OA) sẽ tiến hành kiểm duyệt và phản hồi kết quả tới QTV thông qua tin nhắn gửi từ tài khoản OA Zalo Official Account hoặc “Tin nhắn hệ thống” tại https://oa.zalo.me/manage/systemmessage .

Khi bộ hồ sơ xác thực tài khoản OA bị từ chối, QTV cần thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Kiểm tra lý do tài khoản OA bị từ chối xác thực;

Bước 2: Tham khảo chi tiết hướng dẫn;

Bước 3: Nộp lại hồ sơ xác thực hợp lệ theo thứ tự.

Chi tiết hướng dẫn các bước, vui lòng tham khảo nội dung dưới đây.

Bước 1: Kiểm tra lý do tài khoản OA bị từ chối xác thực

Khi nhận được tin nhắn từ chối xác thực, quản trị viên OA cần đọc kỹ nội dung tin nhắn để nhận định 2 nội dung chính, gồm:

  1. Lý do OA bị từ chối xác thực;
  2. Hướng dẫn quản trị viên OA cần thực hiện nộp lại hồ sơ xác thực OA hợp lệ theo quy định.

Cách 1: Kiểm tra tin nhắn từ tài khoản Zalo Official Account:

Cách 2: Kiểm tra “Tin nhắn hệ thống” tại https://oa.zalo.me/manage/systemmessage

Bước 2: Tham khảo chi tiết hướng dẫn 

Dưới đây là tổng hợp các lý do từ chối xác thực thường gặp. Quản trị viên cần tham khảo chi tiết trước khi thực hiện bước nộp lại hồ sơ xác thực.

Tổng hợp các lý do bị từ chối xác thực thường gặp

1.  Đối với “Thông tin tài khoản OA”

Dựa vào lý do từ chối thông tin tài khoản OA, bao gồm: Tên OA, thông tin giới thiệu, ảnh đại diện, ảnh bìa, cần tiến hành các bước điều chỉnh tương ứng theo hướng dẫn ở hình dưới đây.

Sau đó, truy cập https://oa.zalo.me/manage/profile để chỉnh sửa thông tin, đồng thời nộp lại bộ hồ sơ xác thực.

2.  Đối với “Hồ sơ xác thực”

Quản trị viên cần kiểm tra kỹ lý do từ chối, nhằm xác định loại giấy tờ/ yếu tố xác minh chưa hợp lệ. Sau đó tham khảo hướng dẫn xác thực theo link đính kèm và nộp lại bộ hồ sơ xác thực đầy đủ và hợp lệ lên hệ thống tại đây.

[Vui lòng nhấn vào từng tiêu đề để được chuyển tiếp tới trang hướng dẫn chi tiết]

3. Đối với “Thông tin doanh nghiệp”

Nếu quản trị viên OA nhận được lý do từ chối có nội dung [cần nhập đúng…]. Quản trị viên OA cần phải đọc kỹ thông tin yêu cầu điều chỉnh (ví dụ: mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, tên người đại diện, số CMND/CCCD người đại diện), để tra cứu hướng dẫn điều chỉnh tương ứng dưới đây:

Bước 3: Nộp lại bộ hồ sơ xác thực hợp lệ theo thứ tự

Quản trị viên OA cần thực hiện đầy đủ & đúng thứ tự sau:

  1. Chỉnh sửa “Thông tin tài khoản OA”;
  2. Nộp lại toàn bộ “Hồ sơ xác thực”;
  3. Điền đúng mục “Thông tin doanh nghiệp”.

 

 

Điều chỉnh thông tin tài khoản OA{" "} tại đây

Hoặc truy cập mục Quản lý →{" "} Trang thông tin OA → Chọn “Chỉnh sửa ” 

 

Chuẩn bị (lại) hồ sơ xác thực theo hướng dẫn và nộp lại{" "} tại đây

Hoặc truy cập mục Quản lý →{" "} Quản lý tài khoản → Chọn “ Xác thực OA” 

 

 

Thông tin doanh nghiệp cần được điền chính xác theo thông tin trên Giấy Đăng ký kinh doanh. 

⚠ Lưu ý:

  • Các giấy phép/ giấy chứng nhận xác minh phải còn hiệu lực;
  • Hình ảnh yếu tố xác minh tên giao dịch cần rõ ràng, không có dấu hiệu chỉnh sửa;
  • Hình ảnh cần có đầy đủ thông tin hợp lệ.

----------------------------

Nếu có thắc mắc khác, vui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat với BQT ZOA để được phản hồi sớm nhất.