Trang chủBlog

Hướng dẫn tạo Zalo Business Account

1. Zalo Business Account là gì? 

Zalo Business Account là công cụ quản lý các tài sản của Doanh Nghiệp trên Zalo bao gồm các tài khoản Zalo Official Account (OA) - Doanh Nghiệp và các ứng dụng (app) ủy quyền của Doanh Nghiệp. Bạn cần nạp tiền vào Zalo Business Account để sử dụng các tính năng trả phí của Zalo OA.

2. Hướng dẫn tạo  Zalo Business Account. 

  • Bước 1: Truy cập vào trang tạo tài khoản Zalo Business Account tại đây.
  • Bước 2 : Đăng nhập từ Zalo cá nhân và điền tên Zalo Business Account (Tên tài khoản nên là tên đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp.)

  • Bước 3 : Kết nối với tài khoản Zalo OA của Doanh Nghiệp. (Lưu ý: Tài khoản Zalo OA phải xác thực mới có thể kết nối)

  • Bước 4 : Kết nối với ứng dụng (app).

  • Bước 5 : Đọc và đồng ý với Điều kiện và Điều khoản của Zalo.

  • Bước 6 : Hoàn tất 

Trong trường hợp cần hỗ trợ, bạn vui lòng gửi email về oa@zalo.me :

- Tiêu đề : [Hỗ trợ tài khoản ZBA] - [Tên Doanh Nghiệp] - OA ID 

- Nội dung: Mô tả rõ vấn đề cần hỗ trợ và đính kèm hình ảnh (nếu có). 

 

Tạo Official Account