Official Account

Giải pháp tương tác và chăm sóc khách hàng hiệu quả

Tin nhắn broadcast Gửi thông báo hằng ngày cho người quan tâm:
 • Có thể gửi 1 tin nhắn broadcast/ngày/nhóm người nhận
 • Tùy chỉnh thông báo theo đối tượng nhận tin
Thanh công cụ (Menu) Tùy chỉnh thanh công cụ phía dưới khung chat giúp người quan tâm dễ dàng, chủ động tra cứu và thực hiện các tiện ích như:
 • Mở website
 • Tin nhắn trả lời tự động
Tin nhắn chăm sóc khách hàng Giúp tài khoản dịch vụ gửi tới người sử dụng các thông tin, thông báo được cá nhân hóa
 • Tự động gửi tin nhắn
 • Nội dung tùy chỉnh theo mục đích kinh doanh
 • Tin nhắn nằm ngoài Media box (như các tin nhắn khác của tài khoản dịch vụ), giúp người dùng dễ dàng tiếp cận
Thanh công cụ (Menu) Tùy chỉnh thanh công cụ phía dưới màn hình chat giúp người quan tâm dễ dàng, chủ động tra cứu và thực hiện các tiện ích như:
 • Gọi điện thoại tới đường dây nóng
 • Mở website
 • Tin nhắn trả lời tự động
 • Và nhiều tiện ích khác...

Các tính năng chính của Official Account

Tin nhắn broadcast

Phương tiện thông tin chính giữa Official Account và người quan tâm: 100% người quan tâm sẽ nhận được tin nhắn broadcast.

 • Gửi tin nhắn broadcast theo nhóm đối tượng

Tin nhắn Chăm Sóc Khách Hàng

Công cụ tương tác hai chiều, giúp chủ Official Account giao tiếp các thông tin được cá nhân hóa tới người dùng Zalo.

 • Tự động gửi tin qua OpenAPI
 • Cá nhân hóa tin nhắn theo dữ liệu đồng bộ hóa có bảo mật
 • Tiện dụng, có khả năng tương tác cao

Tin nhắn CSKH trên FE Credit

Thanh công cụ (Menu)

Công cụ giao tiếp hai chiều giúp người quan tâm dễ dàng tra cứu và thực hiện các tiện ích ngay trong khi chat với Official Account.

 • Gắn đường dẫn tới website
 • Gọi điện thoại tới số hotline
 • Tạo trả lời tự động
 • Dẫn tới trang Cửa hàng
 • Các truy vấn khác (địa điểm, tin nhắn tra cứu...)

Hướng dẫn thiết lập thanh công cụ tối ưu

Cửa hàng

Giúp doanh nghiệp, các đơn vị bán lẻ tạo & quản lý cửa hàng hiệu quả

 • Kết nối tức thời với khách hàng
 • Dễ dàng thiết lập

Tìm hiểu thêm về Zalo Shop

Tạo Official Account