Skip to main content

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Quản lý người dùng

Tháng 05/2023, Zalo Official Account Doanh nghiệp (Zalo OA) cập nhật trang Người quan tâm thành trang Người dùng nhằm mục đích giúp doanh nghiệp quản lý người dùng đã có tương tác với OA (bao gồm người quan tâm và chưa quan tâm) một cách hiệu quả.

Trang Người dùng: Các tính năng tìm kiếm, lọc, phân loại khách hàng đã quan tâm OA hoặc đã có lịch sử tương tác với OA giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng hiệu quả, đồng nghĩa với việc admin OA sẽ tiết kiệm được thời gian chăm sóc khách hàng. Admin OA cần có phân quyền Quản trị viên truy cập theo thao tác sau:

Dành cho tất cả các OA xác thực 

Giao diện mặc định:

  • Thao tác: Mở hội thoại của người dùng; Lấy liên kết hội thoại; Xóa quan tâm.
  • Tên người dùng: Tên tài khoản Zalo của người dùng.
  • Nhân viên: Tên admin OA đã được chỉ định.
  • Nhãn quy trình: Các nhãn quy trình OA đang sử dụng.
  • Vị trí: Đây là thông tin người dùng đã cung cấp cho OA.
  • Bộ lọc hỗ trợ lọc theo Nhãn, Nhân viên và Thông tin cơ bản.

Dành riêng cho các OA đang sử dụng Gói Dùng thử, Nâng cao, Premium

Tùy biến hiển thị: Admin OA có thể ẩn/hiện thêm các cột thông tin theo nhu cầu quản lý.

  • Hiện tại, hệ thống đang hỗ trợ các cột thông tin như: Số điện thoại (đây là thông tin người dùng đã cung cấp cho OA); Ngày tương tác gần nhất của người dùng tương tác với OA; Nhóm nhãn thường.

  • Trong tương lai, admin OA có thể tự thiết lập thêm các cột thông tin, tăng khả năng đồng bộ với hệ thống bên thứ 3.

💡 “Áp dụng cho lần sau” chỉ lưu giao diện theo từng admin OA. Mỗi admin OA sẽ có giao diện khác nhau.

 Thao tác hàng loạt: Admin OA có thể gắn hoặc tháo nhãn hàng loạt (tối đa 100 người dùng/ lần).

--------------------------

Nếu có thắc mắc khác, vui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat/gọi thoại với BQT ZOA để được phản hồi sớm nhất.