Nhắn tin

Xây dựng và phát triển mối quan hệ thân thiết với khách hàng.

Nhắn tin, quản lý hội thoại dễ dàng, đa nền tảng, nhiều công cụ hỗ trợ hữu ích

  • Quản lý tập trung, thiết lập quy trình xử lý hội thoại phù hợp với quy trình chăm sóc khách hàng của Doanh Nghiệp.
  • Nhắn tin trực tiếp trên máy tính và điện thoại thông minh. Chăm sóc khách hàng ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào cần thiết.
  • Tạo tin nhắn mẫu, kịch bản trả lời tự động, kịch bản truy vấn thông tin,...

Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng nhanh chóng

  • Gửi "Mẫu yêu cầu thông tin" giúp khách hàng dễ dàng cung cấp các thông tin cơ bản nhằm phục vụ việc chăm sóc.
  • Quản lý "Ghi chú" giúp ghi lại thông tin, nội dung quan trọng từ khách hàng.

Phân loại khách hàng đơn giản, hiệu quả

  • Gắn nhãn phân loại giúp Doanh nghiệp nhận dạng và xây dựng các kịch bản chăm sóc chuyên biệt, phù hợp cho từng nhóm khách hàng cụ thể.
  • Thống kê và đo lường hiệu quả của từng nhóm khách hàng.