Zalo Cơ Quan Nhà Nước

Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang

zalo.me/pvhccbacgiang

Quét mã QR hoặc tìm kiếm theo tên của Official Account để theo dõi trên Zalo

Danh mục

Cơ Quan Nhà Nước

Địa chỉ

Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Hotline

02043531111

Mô tả
Cổng thông tin Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang