Tiết kiệm chi phí khi nâng cấp Tài khoản

Dùng thử
10.000đ
45 ngày
 • Tương tác cơ bản
 • Khách hàng tiếp nhận 4 Broadcast/tháng
 • 15 bài viết xuất bản/tháng
 • Không thể gia hạn và mua lại
Phổ biến nhất
Premium
399.000đ
1 tháng
 • Tương tác cơ bản và nâng cao
 • Khách hàng tiếp nhận 6 Broadcast/tháng
 • 30 bài viết xuất bản/tháng
 • Có thể gia hạn và mua lại
 • Ưu tiên trải nghiệm tính năng mới
Nâng cao
59.000đ
1 tháng
 • Tương tác cơ bản và nâng cao
 • Khách hàng tiếp nhận 4 Broadcast/tháng
 • 15 bài viết xuất bản/tháng
 • Có thể gia hạn và mua lại
Phổ biến nhất
Premium
399.000đ
1 tháng
 • Tương tác cơ bản và nâng cao
 • Khách hàng tiếp nhận 6 Broadcast/tháng
 • 30 bài viết xuất bản/tháng
 • Có thể gia hạn và mua lại
 • Ưu tiên trải nghiệm tính năng mới
Nâng cao
47.000đ
1 tháng
 • Tương tác cơ bản và nâng cao
 • Khách hàng tiếp nhận 4 Broadcast/tháng
 • 15 bài viết xuất bản/tháng
 • Có thể gia hạn và mua lại
Phổ biến nhất
Premium
320.000đ
1 tháng
 • Tương tác cơ bản và nâng cao
 • Khách hàng tiếp nhận 6 Broadcast/tháng
 • 30 bài viết xuất bản/tháng
 • Có thể gia hạn và mua lại
 • Ưu tiên trải nghiệm tính năng mới
So sánh các loại tài khoản
Cơ bản(Miễn phí)
Dùng thử(45 ngày)
Nâng cao
Premium
Nhận diện Thương hiệu
Dấu xác thực
Tìm kiếm được trên Zalo
Chia sẻ OA qua QR & URL
Widget Official Account
Vận hành
Số lượng tài khoản nhân viên
100
100
100
100
Báo cáo hiệu quả OA
Broadcast & Bài viết
Số Broadcast/tháng OA khởi tạo
40
40
40
40
Số Broadcast/tháng khách hàng tiếp nhận
1
4
4
6
Số bài viết xuất bản/tháng
5
15
15
30
Lưu trữ bài viết không giới hạn
Chatbot
Sử dụng chatbot
Kịch bản chatbot
20
20
20
Tương tác cơ bản
Phản hồi tương tác của khách hàng
Tương tác chủ động miễn phí/tháng
200
2.000
9.000
Lời chào
Trả lời tự động
Truy vấn tự động
Thanh Menu
Mini App
Tương tác nâng cao
Nhận tương tác từ khách hàng
Chủ động tương tác với khách hàng
Quản lý lịch sử tương tác
Tích hợp API
Official Account API
Zalo Notification Service API
Social API
Shop API
Ưu tiên trải nghiệm tính năng mới

Câu hỏi thường gặp

Đồng hành cùng Zalo Official Account để xây dựng doanh nghiệp trên Zalo ngay hôm nay!

Đăng ký và trải nghiệm miễn phí.
Tạo Official Account ngay