Trang chủTrợ giúp

Chứng thực tài khoản

Chứng thực tài khoản là gì?

A. Quy định:

 • Zalo Official Account có quyền yêu cầu chủ sở hữu Official Account chứng thực quyền sở hữu hoặc được phép sử dụng đối với tên gọi, thương hiệu, cá nhân mà Official Account đó đại diện.
 • Zalo Official Account không chấp nhận yêu cầu được chứng thực từ phía chủ sở hữu nếu chưa đáp ứng đủ điều kiện chứng thực (từ 100.000 người quan tâm trở lên) trừ khi có tranh chấp. Khi được yêu cầu chứng thực từ Official Account, người quản lý Official Account phải cung cấp giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của mình đối với tên gọi, hình ảnh của Official Account bằng một hoặc nhiều giấy tờ sau (tùy theo từng trường hợp cụ thể) trong vòng 3 ngày làm việc: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận quyền sở hữu thương hiệu; cam kết quyền sở hữu Official Account có ký tên, đóng dấu.
 • Trong thời gian chờ chứng thực, Zalo Official Account có quyền khóa truy cập đến Official Account đó đối với người quản lý hoặc khóa truy cập đối với user.
 • Trong trường hợp Official Account đã bị khóa và có người khác chứng minh được quyền sở hữu đối với OA, Zalo có quyền chuyển quyền quản lý Official Account cho người đó với toàn bộ nguyên trạng của Official Account.
 • Nếu quá thời gian yêu cầu chứng thực mà người quản lý Official Account không thực hiện việc chứng thực theo yêu cầu của Zalo, Zalo có quyền khóa vĩnh viễn truy cập đến Official Account đó đối với người quản lý hoặc khóa truy cập đối với user.

B. Điều kiện:

 • Áp dụng cho Official Account có trên 100.000 người quan tâm (followers) và có quá trình hoạt động tốt, nội dung hoạt động phù hợp với tên và danh mục đã đăng ký. Khi OA thỏa các điều kiện trên, vui lòng gửi yêu cầu trong trang “Quản lý Official Account” kèm theo bản scan giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có liên quan.
 • Thời gian xét duyệt và phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.

C. Quyền lợi:

 •  Trên Official Account sẽ được gắn thêm ký hiệu “Đã xác thực” nhằm giúp OA tạo được niềm tin đối với khách hàng cũng như người quan tâm.
 •  Đối với tài khoản đã được xác thực sẽ không có Official Account nào trên Zalo có thông tin đăng ký mới trùng với tài khoản đó, tránh việc giả mạo thương hiệu cũng như uy tín của OA.
 •  Được ưu tiên hiển thị vị trí đầu khi tìm kiếm Official Account trên Zalo.
 •  Được hỗ trợ thay đổi tên của đường dẫn link (alias).

Để chứng thực tài khoản, admin gửi thông tin về oa@zalo.me để được hỗ trợ.

Tạo Official Account