Trang chủBlog

Hướng dẫn tạo bài viết cho Official Account

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo hướng dẫn https://oa.zalo.me/manage/oa ➞ Chọn OA

Bước 2: Truy cập mục Soạn bài viết mới bằng 2 cách

  • Cách 1: Chọn Broadcast ➞   Gửi Broadcast ➞  Soạn bài viết mới

  • Cách 2: Chọn Quản lý nội dung ➞ Bài viết ➞  Soạn bài viết mới

Bước 3: Điền nội dung cho bài viết

  • Các nội dung có dấu (*) là bắt buộc
  • Đối với Video: Dung lượng video tải lên tối đa là 50 MB
  • Đối với Ảnh: Định dạng .png hoặc .jpg với kích thước 500x320 pixel, dung lượng tối đa 1MB

Bước 4: Chọn "Xuất bản" để hoàn tất việc tạo bài viết. Để chỉnh sửa/ quản lý bài viết đã tạo, bạn có thể Chọn Quản lý nội dung ➞ Bài viết / Video

Lưu ý:

  • Bài viết đã xóa sẽ không thể khôi phục.
  • Đối với OA chưa xác thực, bài viết chỉ được lưu trong 30 ngày kể từ ngày xuất bản.

Demo giao diện hiển thị bài viết trên Mobile

      

Tạo Official Account