Trang chủBlog

Các chi phí liên quan đến việc sử dụng Official Account doanh nghiệp

Việc tạo Official Account và sử dụng các tính năng cơ bản là hoàn toàn miễn phí. Trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp có thể phát sinh thêm một số chi phí cho các tính năng nâng cao. Chi tiết về các tính năng và chi phí đi kèm (nếu có) vui lòng xem bảng sau:


(*) OA được miễn phí 1000 tin chủ động đầu tiên mỗi tháng. Phí chỉ áp dụng cho từ tin chủ động thứ 1001 và đã bao gồm VAT. Xem thêm Thông báo chính sách gửi tin và quy định phí gửi tin.

Tạo Official Account