Trang chủBlog

Hướng dẫn thiết lập Quản lý Admin cho OA

1. Giới thiệu các quyền quản lý OA

OA doanh nghiệp có thể được quản lý bởi nhiều admin. Tùy theo nhu cầu vận hành, bạn có thể thiết lập admin với các quyền truy cập truy cập như sau: 

  • Quản trị viên: đây là quyền quản lý cao nhất, bao gồm quản lý danh sách admin, xóa OA và bao gồm tất cả các quyền admin khác. 
  • Soạn nội dung: Quản lý thông tin chung của OA (tên OA, mô tả, hotline, v.v.), thiết lập cấu hình & thanh menu, soạn bài viết, gửi broadcast, nhắn tin trả lời khách hàng và người quan tâm OA 
  • Phân tích viên: Xem các số liệu thống kê, báo cáo của OA 
  • Nhân viên quảng cáo: Sử dụng các chức năng hỗ trợ cho việc tự chạy quảng cáo cho OA trên Zalo 
  • Chăm sóc khách hàng: Trả lời chat khách hàng 

2. Cách thiết lập quyền Admin

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage ➞ Chọn OA muốn thiết lập

Bước 2: Chọn mục Quản lý ➞ Quản lý admin

Bước 3: Nhập sđt muốn mời làm admin ➞ Chọn quyền quản lý ➞ Kiểm tra ➞ Gửi lời mời

Bước 4: Người được phân quyền xác nhận thông qua ứng dụng Zalo trên điện thoại

  • Người được phân quyền chọn "Đồng ý" tại "Lời mời làm Admin" trên điện thoại
  • Sau khi người được mời đồng ý, OA sẽ nhận được thông báo kết quả

3. Xóa/sửa quyền quản lý Admin

  • Chỉ có Quản trị viên mới xóa/chỉnh sửa quyền các thành viên quản lý OA
  • Tại mục Quản lý Admin ➞ Chọn Xóa/Sửa quyền quản lý
Tạo Official Account